Εκτύπωση

Υλικό από την εκδρομή του ΕΣΟΧΑΑ στον Ταΰγετο, 29-30 Αυγούστου 2015:

 

 

Φωτοσφαιρική (από κορυφή την ανατολή)

 

Φωτοσφαιρική (από κορυφή την ανατολή ξανά)

 

Φωτοσφαιρική (με τη σκιά της πυραμίδας)

 

Φωτοσφαιρική (από το καταφύγιο)